A.A.A.Vendrig dierenarts

Geiten Gezond

De aankoopprijs bedraagt thans 15 euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De geitenhouderij heeft de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarbij veel nieuwe ziekten naar voren zijn getreden. Wereldwijd wordt er veel onderzoek naar de geit gedaan. Dit heeft geresulteerd in nieuwe kennis.

Nieuwe ziektes als Cl, (Caseous Lymphadenitis), Paratuberculose en Ziekte van Crown, CAE, (Caprine Arthritis Encephalitis), BSE en Scrapie, Ziekte van Weil, komen uitgebreid aan de orde.

Door internet is een veelheid aan informatie te verkrijgen, welke thans in dit boek opgenomen zijn.
Het is mede tot stand kunnen komen door het overleg in de Landelijke Contactcommissie Geit, welke georganiseerd wordt door Maarten Pieterse en Daan Dercksen.

Het boek bestaat uit de navolgende onderwerpen.

* In Nederland voorkomende ziekten aan aandoeningen.
* Huisvesting en verzorging van geiten.
* Voeding,
* Melkgift en melkproducten
* Ziekten aan het maag darm stelsel
* Luchtweg aandoeningen
* Huid en oogafwijkingen
* Nier en urinewegen
* Voortplantingsapparaat
* Drachtigheids diagnostiek o.a. echoscopie
* Opwekken bronst
* Afwijkingen bij melkgeit en bok
* Aandoeningen van zenuwstels en bewegingsapparaat.
* Parasitaire aandoeningen huid, longen, maag en darmen
* Uier en melkgift, mastitis
* Infectieziekten van bloed, lymfeklieren en milt
* Vergiftigingen en tekorten
* Gezondheidskalender
* Operatieve ingrepen
* Wetgeving

Het boek heeft 253 bladzijden met foto's en illustraties en is voorzien van een royale index.

De aankoopprijs bedraagt thans 15 euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Geiten Gezond is in de boekhandel en bij de uitgever verkrijgbaar.

Het ISBN Nummer 90-803406-3-4
Formaat: 17,5 cm X 24,5 cm